Jupiter

U hermetičkoj tradiciji planeta koja se vezuje za inkarnaciju i život. Jupiteru korespondira metal kalaj.

« Back to Glossary Index