Kanon

Reč grčkog porekla a znači “pravilo”. U crkvenoj terminologiji označava pravila koja su doneli pojedini crkveni sabori.

« Back to Glossary Index