Legenda o Hiramu

« Back to Glossary Index

Jedna od bazičnih masonskih legendi, vezana je za izgradnju Solomonovog hrama i trgičnu smrt Hirama Abifa.

« Back to Glossary Index