Reinkarnacija

Verovanje da ljudska duša ne umire već da se nakon smrti seli u telo drugog čoveka.

« Back to Glossary Index