Apologeti

Pisci iz rano-hrišćanskog perioda koji su branili hrišćanstvo. Apologeti su objašnjavali apsurdnost oštužbi koje su iznošene protiv hrišćanstva. Korišćenjem metoda i termina helenističke filozofije ubeđivali su obrazovani deo populacije Rimskog carstva da prihvati hrišćanstvo. Pokušavali su da spasu proganjane hrišćane i pisali molbe da proganjani budu pomilovani.

« Back to Glossary Index