Sirijus je najsvetlija zvezda na nebu, vidljiva tokom noći sa bilo koje tačke na Zemljinoj površini.

Iako je udaljena 8,6 svetlosnih godina to je jedna od najbližih zvezda. Svojim sjajem i položajem u sazvežđu poznatom pod imenom “Veliki Pas” ili “Canis Major” oduvek je privlačila pažnju posmatrača i raspaljivala maštu. Upravo zbog ovih osobina zvezde Sirijus, njeno ime je postalo inspiracija grupi tragača za svetlom i istinom da istražuju i uče. Pred vama su izabrani radovi pripadnika ove male ali uporne i nepokolebive grupe.

Sadržaj: