Ovaj rečnik namenjen je svima koji žele da razreše eventualne nedoumice u vezi značenja pojedinih masonskih termina. Braći okupljenoj oko “Velike Nacionalne Lože Srbije” i “Vrhovnog Saveta Srbije 1912” treba da olakša rad na ličnom masonskom usavršavanju. Značenje pojedinih termina je dato kratko i koncizno, ponegde samo kao informacija o pravcu u kome treba tražiti dublje značenje. Namena ovog rečnika nije da bude sveobuhvatna enciklopedija masonerije, niti referentni izvor istorijskih podataka o ljudima i događajima. Takvih izdanja već ima na našem jeziku i to su rezultati mnogo većih i obimnijih projekata. Jedan od preporučenih načina korišćenja ovog rečnika je pretraga tekstova objavljenih na ovom sajtu prema pojmu definisanom u rečniku.

Jasno je da ovaj pokušaj uređivanja rečnika masonskih termina podrazumeva neprekidni dalji rad na njegovom proširivanju i korigovanju. U ovom poslu očekujemo pomoć svih vas koji imate dovoljno volje i znanja da svojim predlozima dopunite ono što smo započeli. Sve primedbe i sugestije su dobrodošle putem e-maila na adresu: info@mason.org.rs