Novi Jerusalim

Protestantska sekta koju je osnovao 1743 godine Švedski teolog Emanuel Svedenborg. Smatraju da će Isus doći ponovo na zemlju i uspostaviti carstvo istine i ljubavi. Novi Jerusalim je ime za izmišljeni sveti grad čiji će stanovnici jednog dana zajedno sa Isusom vladati svetom.

« Back to Glossary Index