Stigao je “Sirijus” broj 3. Tekstovi u njemu rezultat su rada slobodnih zidara iz VNLS, za sada iz loža “Nemanja” i “Mudrost”. Teme i sadržaj su odabrani tako da zadovolje nekoliko jednostavnih kriterijuma. Prvo i osnovno je da su odvojeni od obaveznih i redovnih tema koje se obrađuju tokom ritualnih radova u našim slobodnozidarskim radionicama. Aktivnost u “Sirijusu” je dodatni i prekovremeni rad. Problematika koja se obraduje je specifična i naslanja se na slobodnozidarske teme ali je zadržana distanca od obavezhih tema i aktivnosti vezanih za rad u loži.

Druga odlika tekstova u “Sirijusu” je činjenica da je svaki tekst rezultat individualne želje da se sazna više i nađe odgovor na neko od pitanja za koja ne dobijamo odgovor iz prve ruke. U traženju odgovora nekada se uloži toliko vremena i truda da bi bilo prava šteta zadovoljstvo saznanja ne podeliti sa ostalom braćom. Tu se krije i osnovni motiv ekipe okupljene oko “Sirijusa”, a to je želja da ostaloj braći iz VNLS omogući da dođu do interesantnih podataka i saznaju više. Tekstovi izražavaju individualni stav pojedinca a sami autori nemaju ozbiljnijih pretenzija, niti umišljaju da rade na prilozima za enciklopediju ili da pišu poglavlja udžbenika. Mnogo je važnije da se obelodani činjenica da medu braćom ima onih koji teže ka dodatnom usavršavaju i ne libe se da zavrnu rukave i istražuju.

Elem, ovo je ujedno i poziv svim zainteresovanim slobodnim zidarima iz VNLS da na adresu info@mason.org.rs pošalju tekst za koji smatraju da odgovara koncepciji “Sirijusa”. Biće nam veliko zadovoljstvo da takav tekst uključimo u neko od narednih izdanja, na veliku radost svih onih koji budu čitali “Sirijus” u budućnosti.

Sadržaj: