Broj: 29,  Godina: VII,  25 decembar 2015

Poštovani čitaoci, veliki broj kvalitetnih tekstova koji pristiže na adresu “Sirijusa”, potvrđuje da ova publikacija uspešno obavlja svoju misiju. Sa žaljenjem konstatujemo da pojedini radovi ostaju neobjavljeni jer otkrivaju previše detalja vezanih za naš ritual, koji ne sme biti javno publikovan. Tako smo ovom prilikom bili prinuđeni da izostavimo odličan rad pod naslovom “Komentari uz simboliku drugog stepena” našeg brata iz lože “Sloboda” iz Beograda.

Kao po pravilu, svaki broj “Sirijusa” donese neko iznenađenje. U ovom broju je to rad “Obredi inicijacije” koji je napisao naš brat B.M. Sama tema nije nesvakidašnja, ali je zanimljiva činjenica da je brat B.M. u profanom životu sveštenik i da se inicijacijom u obliku “Svete tajne krštenja” praktično bavi veoma često. Interesantno je videti šta on ima da kaže na ovu zanimljivu temu.

Svim čitocima “Sirijus”-a želimo sve najbolje u Novoj 2016 godini!

Čitajte, istražujte, pišite nam i budite srećni!

Sadržaj: