Broj: 30,  Godina: VII,  15 april 2016

Srdačan pozdrav svim čitaocima “Sirijusa”.

Još srdačniji pozdrav dosadašnjim i budućim autorima.

Zajedno smo stigli do broja 30…

Iako se ponekad teme ponavljaju, svaki autor istu temu posmatra iz svog ugla, tako da je svaki rad zanimljiv na svoj način.

Sadržaj: