Broj 44, Godina XI, 06 jul 2020 godine

Kako su ovih dana šanse za odlazak na godišnji odmor na obalu nekog toplog mora jako male, iskoristimo vreme za čitanje i pisanje.

U ovom broju na samom početku je vrlo ozbiljan tekst našeg brata D.I. napisan za učešće na međunarodnoj masonskoj konferenciji “Inicijacijski sustreti”. Pravo referentno razmatranje najvažnijih pojmova koji čine duhovnost Škotskog Reda, priređeno na vrhunski način.

Zatim sledi mnogo manje ozbiljna ali zato provokativna priča koja na svoj način objašnjava odakle potiču razlike među ljudima i kako smo kao čovečanstvo dospeli do situacije u kojoj se nalazimo danas.

Tu je i jako lep tekst o muzici iza kojeg se krije jedan lekar iz Niša.

Na kraju vrlo inspirativna razmišljanja brata iz lože “Sloboda”, povezana sa njegovim utiscima i doživljajem inicijacije.

Sadržaj: