Broj 57, Godina XIV, 11 oktobar 2023 godine

Došla je jesen a sa njom su počeli i radovi u našim radionicama. Očekujemo priliv novih radova za objavljivanje u Sirijusu. Teme mogu biti i stare, ali i mnogo puta obrađena tema uvek nosi lični pečat onog ko je obradio. Čitajte i pišite!
U ovom broju Sirijusa zanimljiva razmišljanja na zanimjive teme. Naš profesor u penziji, napisao je nešto iz svoje struke. Tema je voda, obrađena na interesantan način, iz slobodnozidarske perspektive. Rad je veoma dugačak pa je podeljen u dva dela.
Pozdrav čitaocima!

Sadržaj: