57-3 ORAO KAO SIMBOL U ZLOBODNOM ZIDARSTVU

“Vrhovni Savet Srbije 1912”

Orao je od davnina simbol snage i dominacije

U heraldici u vaksilologiji orao se prikazuje u više varijanti (jednoglavi, udvojeni, dvoglavi i ređe troglavi sa skloplјenim ili raširenim krilima). U kulturi našeg podneblјa, najčešće je prikazan kao dvoglavi orao raširenih ili skloplјenih krila. Dvoglavi orao predstavlјa carstvo koje dominira i nad istokom i nad zapadom i svoju moć i slavu dobija i sa jedne i sa druge strane. Takođe dvoglavi orao pomno motri na moguću opasnost ili mogući plen sa svake strane.

Kao motiv često se javlјa na područjima nekadašnje Ilirije, Mikejske Grčke, ali i na drevnom Bliskom Istoku dok nas njegovo poreklo vodi i do Mesopotamije gde se viđa na Sumerskim pečatima. Na evropskom podneblјu se javlјa u periodu nakon 10. veka gde se primetno koristi na obeležjima Vizantijskog carstva, dok se kasnije, u 11. i 12. veku simbol orla prikazuje na obeležjima sa područja Islamske Španije, Francuske, kao i Srpske države Raške – Velikožupanske Srbije. Tokom 13. veka i na dalјe simbol orla se upotreblјava sve više kako u islamskim oblastima tako i u hrišćanskim na obeležjima onovremenih dinastija i crkava, kao i amblema plemenitih porodica u srednjem veku.

Kod većine amblema i grbova prikaz dvoglavog orla dodatno naglašava osobine jednoglavog orla i dodatno je, indirektno ili direktno, povezan amblemom Vizantijskog carstva. Evropska post-klasična simbolika heraldičkog orla se vezuje za Rimsko carstvo sa jedne strane, naročito dvoglavog orla, a sa druge strane vezuje se sa Svetim Jovanom Jevanđelistom, kome se pripisuje autorstvo četvrtog Svetog Jevanđelјa, a koji je u spisima predstavlјen i simbolizovan orlom, Kralјem svih ptica, često uokviren oreolom. Orao je nebesko biće, a u Hrišćanstvu se atributi orla pripisuju Sv. Jovanu jer je njegova sposobnost, kao čoveka, da razume Hristovu Reč i Volјu Božiju, jednaka sposobnosti orla da jasno vidi i kada gleda direktno u Sunce. Orao je drevni simbol Hristovog uspenja i jedan je od četiri naširoko upotreblјavanih simbola koji opisuju glavne događaje njegovog života. 32 puta se orao pominje u Svetom pismu. Veruje se i da se orao može vinuti veoma visoko a zatim munjevito spustiti u vodu odakle izranja ponovo rođen. Ovo simbolizuje Uspenje Gospoda i njegovu pobedu nad Krstom. Nјegovo Krštenje i Vaskrsenje uz Nјegov obećani Drugi silazak u svoj Slavi.

Orao je često smatran i solarnim simbolom povezan sa svim bogovima neba. Predstavlјa nadahnuće, slobodu, pobedu, dugovečnost, agilnost, ponos, plemenitost. Često je i simbol moćnog zaštitnika i čuvara Svetinja. Postoje mišlјenja da je dvoglavi orao kao Slobodnozidarski simbol upotreblјavan još u 12. veku. Ipak, zvanično se dvoglavi orao upotreblјava kao amblem u Škotskom Slobodnozidarskom Obredu od 1758. godine, nakon osnivanja Saveta Careva Istoka i Zapada u Parizu, kada je i upotreblјen prvi put kao simbol Viteza Kadoša, jednog od ondašnjih 25 stepenova Obreda Usavršavanja. Savremeni naslednici Saveta Careva Istoka i Zapada – Vrhovni Saveti širom Slobodnozidarskog sveta, nasledili su simbol dvoglavog orla kao svoje obeležje i to prema obliku ličnog amblema Frederika Velikog, pruskog kralјa, prvog Suverena Grand Komandera. Tada je, 1786. godine i dodato sedam dodatnih stepenova Obredu Usavršavanja, koji sada objedinjuje 32 Drevna i Prihvaćena stepena Obreda sa odgovarajućim Ritualima. Na kraju je dodat i 33. administrativni, upravni stepen koji je takođe simbolizovan dvoglavim orlom.

„Ložom Svetog Jovana“ se dakle može nazivati ona Loža kroz čiji se inicijacijski sistem, ukoliko smo iskreni, posvećeni i hrabri, možemo puput orla uzdignuti ka svetlu u koje ćemo moći da pogledamo pritom ne zaboravlјajući konačni cilј. Samospoznaja. Najstariji je amblem na svetu, a simbol je snage i moći više od 2000 godina pre gradnje Solomonovog Hrama. Ni jedno heraldičko biće, niti simbolički prikaz ne dostižu dugovečnost i veličanstvenost orla kao simbola u svetu koji poznajemo.

Nakon ove kratke i faktografske analize, želim da iznesem i ličnu percepciju mentalnog modela ovog simbola. U stvarnosti koja me okružuje 99 procenata je energije, a samo jedan je procenat meni merlјive opiplјive materije. Jezik stvarne komunikacije je bez fizičkih manifestacija. Energetski je! Shvatam da sam povezan sa svim što me okružuje i da delim ovo vreme i ovaj prostor. Ovo se može opisati i sledećim rečima u kojima će se niko i prepoznati:

Ja sam Ja i Ja sam planina. Ja sam i reka i Ja sam kamen

Ovakva spoznaja je čisto stanje koje je izvan vremena i prostora i u kome vidi uvek jasno i onako kako jeste i jedino je koje omogućava iskustvo Kreacije. Kako bi se ovom stanju približili, moramo se poput orlova na termalima, uzdizati postepeno po zraku svetlosti koji povezuje naše srce sa srcem Univerzuma, sa Duhom Kreacije. Kada se uživotu suočimo sa problemima i preprekama, što smo na višem duhovnom nivou, smireniji smo i razboritiji, a sve nam je manje napora potrebno da probleme prevaziđemo i da iniciramo pozitivne promene. Gledajući iz mraka ka svetlu, možemo videti stradanja, ali gledajući iz pravca svetla ka mraku možemo prepoznati nemir u lјudima koji ih vodi u stradanje. Lakše je suočiti se sa problemima na početku nego na kraju. Delovati na uzroke a ne na posledice. Uvek se trudite da se uzdignete iznad problema.

Na nižim nivoima možemo se truditi da pronađemo načine da sprečimo zagađenje prirode, ili da utičemo na one koji to čine. Ali, na visokim nivoima svesti, kada puput orla posmatramo problem sa velike visine možemo i uočiti rešenje. Od pojedinca se na primer očekuje da, na primer, ne baca plastičnu ambalažu. Od zajednice se očekuje da preispita potrebu za plastičnom ambalažom uopšte. Svakog jutra kada se budimo i počinjemo novi dan ubeđeni da seme uspeha u nama klija – nadamo se. Svima nam, ipak treba doza pozitivne energije da nas pokrene u svetu prepunom uspona i padova.

U nama leži snaga izbora da stvaramo okolnosti pre nego da okolnosti stvaraju nas

Proučavanjem osobina orla kao ptice možemo doći do pouka koje nas od tvorevine mogu pretvoriti u tvorca.

Orao leti sam do velikih visina

Od svih ptica orao se najčešće može videti kako sam lebdi iznad oblaka. Iz ovog prvog od sedam principa orla, naučite da se treba odvojiti od lјudi koji ne dele vaše ambicije. Većina lјudi koji će želeti da vas sruše obično su oni koji ništa nisu postigli u životu.

Orao vidi daleko

Jedna od karakteristika orla je i da vidi svoj plen kilometrima daleko, fokusira se na njega i kreće u lov, bez obzira na prepreke. Ovaj orlov put se ne razlikuje od bilo koje puta neke uspešne osobe. Treba uvek nastojati da se ostvari ono što ste zacrtali. Bez obzira na okolnosti.

Orao se hrani samo svežim mesom

Za svaki uspeh je od vitalnog značaja da budete u toku sa novinama u oblasti na koju ste fokusirani. Što više znate, postajete sposobniji. Stalno tragajte za znanjem i negujte ga.

Orao se ne krije od nevremena

Orao koristi olujni vetar da ga podigne iznad oblaka, da lebdi iznad oluje i odmori krila. Dok se ostale ptice kriju u lišću i granama drveća, orao se uzdiže iznad svega i traži novu metu. U životu se stvari koje su van naše kontrole neminovno dešavaju i kada se dogode, većina lјudi propada. Međutim, izbor je uvek na nama. Prihvatiti propast ili tražiti novi put koji nas vodi bolјitku.

Orao proverava pre nego što veruje

Kada se ženka i mužjak orla sretnu, ženka poleti niz zemlјu, a mužjak je progoni, ona ubere grančicu i sa njom poleti u nebo. Potom je sa visine baci ka zemlјi. Svaki put joj mužjak vrati grančicu.On koji joj donosi grančicu pokazuje posvećenost i tek tada će mu dozvoliti da bude sa njom. Proveravajte lјude pre nego što stupite u partnerstvo ili odnose sa njima. Uvek će biti osoba sa lošom namerom. Budite oprezni.

Orao ulaže u podmladak

Za svoje mlade orliće, ženka i mužjak orla pronalaze visoko mesto na litici do kojeg grablјivice ne mogu da dopru. Muški orao je gradi gnezdo koristeći trnje, grančice, travu i svoje perje kako bi ga dovršio. Trnje je na spolјnoj strani gnezda i štiti ga od mogućih ulјeza. I mužjak i ženka učestvuju u podizanju porodice orlova. Ovo uči da samo aktivno učešće oba partnera vodi ka uspehu. Kada orlići porastu izbacuju se iz gnezda i uklanjaju se meki slojevi. Orlići se bodu na trnje sve dok ne nauče da lete. Ovo nam govori da ponekad previše udobnostiu životu može dovesti do toga da ne napredujemo. Budimo uvek spremni za promene.

Orao može da se obnovi i podmladi

Kada orao ostari i njegovo perje oslabi, on se povlači u daleko mesto gde iščupa svako pero na svom telu. Iz skrovišta izlazi sa novim perjem obnovlјen i podmlađen. Ovo nam pokazuje da se i kao lјudska bića moramo stalno obnavlјati da bismo izbegli neuspeh. Sve stvari koje vas usporavaju i opterećuju treba odbaciti i ako je neophodno počneti iznova. Orao simbolizuje lјudsku hrabrost i snagu i besmrtnost dela koji su neophodni za uspeh.

Budite kao orao i uvek težite da se uzdignete visoko iznad briga koje more neupućene !!!

U PL Nemanja,
Or∴Niš Br∴Zoxx,
6022.