Simbol

Reč grčkog porekla koja u prevodu znači “znak”. Simbol je objekat ili kreacija koja pored svoje fizičke manifestacije ima apstraktno, nevidljivo značenje. Simbol može biti univerzalan ukoliko za svakog ima jedno te isto nedvosmisleno značenje. Međutim, tumačenje simbola može da bude zahtevan posao koji zahteva određeno predznanje i nekada isti simbol tumačimo različito. U svakom slučaju za simbol se vazuje određeno objašnjenje. Masonerija je prepuna simbola i tumačenja simbola.

« Back to Glossary Index