Broj: 41,  Godina X,  30. decembar 2019 godine

Poštovani čitaoci, pred vama je novi broj Sirijusa. Stigao je na vreme da ispuni trenutke dokolice tokom predstojećih praznika. Koristimo priliku da vas obavestimo da pripremamo poseban sajt www.sirijus.rs gde će ovaj isti sadržaj biti postavljen na jedan novi i zanimljiviji način. Sadržaj svih prethodnih brojeva biće rastavljen na pojedinačne članke. Na taj način moći će da se sprovede pretraga svih tekstova i brzo pronađe željeni sadržaj. Istovremeno radimo i na pripremi rečnika masonskih pojmova, vezanih za sadržaj Sirijusa. Sve najbolje u Novoj 2020-oj godini žele vam I.S., Č.V. i od skoro sa nama A.O.!

Sadržaj:

Pogled Iz unutrašnjosti hrama ka spolja

Genijalnost, nadarenost i društveni interes

Zdravstvena zaštita – od alhemije do konvencionalne medicine – izabrane ličnosti i utemeljenje delovanja (IIdeo)

Da li sam ja mason?

Strane sveta u Loži