Broj: 28,  Godina: VI,  15 oktobar 2015

Poštovani čitaoci, pored izuzetno kvalitetnih tekstova braće iz Beograda, Šapca i Novog Sada, u ovom broju za sve vas imamo jedno lepo iznenađenje. Po prvi put u Sirijusu pružamo vam mogućnost da pročitate rad koji je napisala jedna naša sestra, član ženske masonske lože koja radi u Beogradu.

Da odmah na početku razjasnimo odnos koji V.N.L.S. ima prema ženskim ložama. Osnovni kriterijumi regularnosti strogo zabranjuju prisustvo žena tokom ritualnih radova koji se izvode u našim radionicama i ovde nikada nije bilo, niti će biti izuzetaka. Međutim, V.N.L.S. ne uskraćuje pravo ženama da budu masoni i da ritualno rade u svojim sopstvenim radionicama. Takođe, nije zabranjena, već je i poželjna, saradnja van ritualnih radova. Sestre slobodni zidari dobrodošle su kao gosti da prisustvuju svim našim “belim” svečanostima, proslavama, humanitarnim akcijama i sličnim dešavanjima. Istovremeno, razmena iskustava i razgovori o masonskim temama tokom tematskih sastanaka i konferencija, proučavanje istorijata masonerije, izdavaštvo i milosrdni rad, su polja gde sigurno ima prostora za saradnju.

Na tragu ovog stava, naš elektronski bilten “Sirijus” otvara vrata i sestrama da se uključe u neprekidno traganje za svetlom. Na ovaj Način “Sirijus” potvrđuje svoju ulogu lučonoše na ovom putu…

Sadržaj: