60-5 Slobodno zidarstvo u sadašnjem i novom društvu

Društvo danas

Svaki pojedinac je, s vremena na vreme, primoran da se malo zapita se „ko sam i gde sam“. Čak se i organizacija poput Masonskog reda ponekad mora zapitati „šta smo mi i gde smo?“ » Ono što mi jesmo je, u izvesnoj meri, već rešeno. Mi smo Bratska organizacija čiji su ciljevi bratska ljubav, pomoć našoj braći u nevolji i njihovim zavisnima i potraga za „Istinom“, koju možemo izraziti i proširiti na javni i privatni moral, na znanje i strah Božiji. a zatim poštovanje i ljubav prema bližnjem. Ovo poštovanje uključuje toleranciju našeg ličnog gledišta, verskih uverenja i političkih stavova. Ako težimo ciljevima Reda, naša potraga mora proširiti …

Read More

60-4 Breme vlasti

AP, MKU

“Kratak je put kojim tečemo,

Život je naš dim, para, zemlјa i prah;

Za malo se javlјa, a ubrzo nestaje

Zato je sve vaistinu sujeta. Jer

Ovaj život je senka i san,

Jer svaki zemalјski mete se ni za što,

Kao što rekoše Knjige:

Kada i sav svet stečemo,

Tada ćemo se u grob useliti,

Gde zajedno su carevi i ubogi.”[1]

.

U razvijenom Srednjem veku, praktikovan je jedan veoma specifičan ritual koji su latinski autori beležili pod nazivom Deditio. Ove “dedicije” su u sebi sadržavale specifični obred potčinjavanja jednog plemića ili vladara autoritetu koji je bio viši od njega. Na primer, grof ili vojvoda bi na ovakav …

Read More

60-3 Prisustvo i uticaj ezoterijskih učenja u Srpskoj masoneriji između dva rata (1918-1940)

U periodu do Prvog svetskog rata “srpska masonerija je delovala kao neka vrsta društvenog kluba, udruženja, paralelne demokratije” i “lože su u velikoj meri bile okupirane pitanjem oslobođenja i ujedinjenja srpskih zemalja”. [1] Čak Velika simbolička loža Ugarske jednom prilikom opominje ložu “Pobratim” “da se manje bavi politikom a da govor o drugim balkanskim narodima primere masonskom tonu.” [2]

Skoro sasvim istovetan pristup i orjentacija u radu srpskih loža se nastavlja i nakon ujedinjenja 1918. Godine unutar Velike Lože Jugoslavija, što se može videti iz godišnjih izveštaja [3] i svečanih beseda održanim na godišnjim skupštinama [4]. Tako Veliki besednik Br. Damnjan Branković na ovim skupovima 1928 i 1930. Godine, u …

Read More

60-2 Prikaz Samita obedijencija Centralne Evrope Škotskog Reda Drevnog i Prihvaćenog: VNLS-VRLS-VRLH-GRMSM*, Smederevo, Srbija, 12-14 aprila 6024 G.I.S.

*Velika Nacionala Loža Srbije, Velika Regularna Loža Slovenije, Velika Regularna Loža Hrvatske, Golema Regularna Loža Severne Makedonije
Osvrt: „Masoni na tlu Hrvatske od 1764. do 1918“ (Između dvije monarhije i jednog carastva), Autor, Brat E.J, Velika regularna loža Hrvatske (VRLH)

Postoji nada da će Samit obedijencija Centralne Evrope škotskog obreda drevnog i prihvaćenog, održan u Smederevu (12-14.04.6024. G:.I:.S., u analaima masonstva imati isti onaj značaj koji ima Lokarno u evropskoj politici. Hoćemo li to da stvorimo masonski Lokarno, a to će biti Beograd kao simbolično mesto na brdovitom Balkanu , odakle treba da se čuje reč izmirenja među narodima. (VNLS, 1919-1929, Beograd, 2019). Masoni prožeti bratskom ljubavi, etičnosti, duhom mira…, …

Read More

60-1 “Beseda krvavoga praskozorja” ili razmatranja o senci vrline

“IX.
Trudi se da spoznaješ lјude, kako bi mogao da spoznaš sam sebe.
Budi uvek u potrazi za vrlinom. Budi pravičan. Izbegavaj nerad.”

Draga moja braćo, ponekada se nađemo i pred onim pitanjima na koja je možda najbolјe nikada ne pronaći odgovore. Jedan od naših cilјeva i zaveta je potraga za Vrlinom. Putokaz ka tome Putu Vrline svakako je i naš Dekalog. Ako nam on obeležava put, mi sigurno nećemo zalutati. Međutim, kao što svaki objekat obasjan svetlošću, ima svoju senku isto tako i pojmovi imaju svoga mračnoga dvojnika. Ukoliko je lјubav vertikala i osovina postojanja, sâma svetlost Stvoritelјa svih svetova, njeno odsustvo nazivamo mržnjom. Kao što tama nije stvorena, …

Read More

59-5 Neobrađeni kamen

Koliko puta ćemo udariti sebe po prstima dok budemo držali dleto i čekić? Jednom, dvaput… hiljadu puta. I svaki put će boleti. I boleće sve dok ne naučimo da klešemo. Hoće li malodušne, ta bol, sprečiti da nastave da klešu? Hoće li nas, svaki komadić otpalog kamena koji nam uđe u oko, sprečiti da tragamo za oblikom u steni? Ponekada… moramo da zatvorimo oči da bismo bolje videli.

Šta nam kamen kazuje?

Da je toliko tvrd da je bolje da i ne počinjemo da ga obrađujemo? Da će nas krvavi žuljevi, umor u rukama, prebijeni prsti, sprečiti da radimo na njemu? Pa, nijedna građevina nije sazidana ni od sira, ni …

Read More

59-4 Pitanje istine i prakse u slobodnom zidarstvu

Sa stanovišta slobodnozidarske literature: Slobodno Zidarstvo se definiše kao drevno inicijacijsko bratstvo lјudi posvećenih služenju Bogu i društvu, odnosno, kao udruženje lјudi koji drže do moralnih i duhovnih vrednosti, i pojedinca, i lјudske zajednice. Osnovna načela Slobodnih Zidara su bratska lјubav, dobročinstvo i istina. Slobodan Zidar ili Mason je slobodan čovek na dobrom glasu, dok Slobodno Zidarstvo stvara ambijent u kome dobar čovek postaje još bolјi. Slobodnozidarski način života integriše društvenu, religijsku, obrazovnu i psihološku stranu života, a Slobodnozidarsko Bratstvo je etičko, prosvetno, i dobrotvorno društvo, posvećeno istini, negovanju prijatelјstva i lјubavi prema drugim lјudima.  Iskrena sklonost prema poštenju, umesto ličnog interesa, iskreno lično unapređenje i lično pobolјšanje, …

Read More

59-3 Impresije sa ispitivanja između stubova i inicijacije brata S.S.

Toliko misli mi se mota po glavi da prosto ne znam odakle da počnem ove Impresije. Naime, o toj temi sam počeo da razgovaram sa dragim čovekom, takoreći članom porodice, koji mi je pomenuo Masoneriju. Nisam se iznenadio temom razgovora ali, iako smo dosta vremena provodili zajedno, nisam znao da je on Brat Slobodni zidar. U jednom trenutku mi je predložio da postanem deo svega toga. Uopšte nisam bio siguran šta mi je činiti. Prva stvar koja me je uznemiravala je bio finansijski aspekt. Iako sam stalno zaposlen kao nastavnik fizičkog u jednoj osnovnoj školi, činjenica je da živimo u čudnim vremenima. Drugo, nisam mogao ni da pretpostavim kakva će …

Read More

59-2 Vajfert je uvek sa nama

Braćo, nadam se da neće zvučati slobodnozidarski  neodmereno i ishitreno, s jedne strane, bratski  nametljivo i neodmereno, ili, pak “hvalisavo”, što bi bilo ponajgore, s druge strane, ako kažem: Putovanje na planirani Ritualni Rad Poštovane Lože ”Đorđe Vajfert” ( u daljem tekstu: RR PL”ĐV”), koji je, bi, zakazan za 28.12.6023. G:.I:.S. je, uspešno,  završeno.

Ovaj uvodni pasus Instrukcije bio bi nepotpun/nedorečen, s jedne starne, rizikujući da potpisniku ovog rukopisa Braća iz drugih loža prigovore: da je pristrasan ( hvalisav), jer je napisan perom Brata koji je član PL”ĐV”. U ušima mi odzvanja pridika Braće,kako Brat hoće da istakne-pohvali svoju PL”ĐV” ne rekavši, pri tom, ni reč, na osnovu čega i …

Read More

59-1 U traganju za smislom

MISIJA I CILJEVI MASONSKE GRADNJE

Kažu da je na zidu kupatila nekog od starih Istočnih kraljeva pronađen zapis na kome je pisalo: “Svakog jutra obnavljam se potpuno.” U permanentnoj borbi za opstanak i pod uticajem spoljašnjih uslova, veoma smo podložni stalnim uticajima i pritiscima, što nas tera u prilagođavanja, promene, kompromise i ponekad u mnogostrana lutanja. Tako se, vremenom, u manjoj ili većoj meri, pogubimo i udaljimo od samoga sebe, od onoga šta jesmo u svojoj biti, kao i od toga šta je naša osnovna misija: ciljevi i dužnosti koje imamo u ovom životu. To važi za svakoga od nas kao pojedinca, ali isti ili slični procesi se mogu uočiti …

Read More