56-5 Masonski rituali u svetlu psihodrame

Psihodrama je terapijska metoda koja koristi dramsko izražavanje i istraživanje kako bi se razumela dinamika pojedinca i grupa. Kroz ovaj terapeutski pristup, osobe mogu istraživati svoje misli, osećanja i ponašanja kroz rekonstrukciju i ponovno doživljavanje prošlih i sadašnjih životnih situacija.

  1. Poreklo psihodrame

Psihodrama je nastala u prvoj polovini 20. veka kao delo Jakoba Levyja Morenoa (1889-1974), rumunskog psihijatra i sociologa. Moreno je razvio ovu metodu sa namerom da pomogne ljudima da prevaziđu emocionalne probleme i poboljšaju komunikaciju i socijalne veštine. Prvu psihodramsku seansu Moreno je sproveo 1921. godine, a 1936. godine otvorio je prvi psihodramski institut u New Yorku.

  1. Karakteristike psihodrame

Psihodrama se zasniva na konceptu spontanosti i kreativnosti, koristeći …

Read More

56-4 Početak rada frankofone lože u okviru VNLS

20 maja 2023 godine u Beogradu osnovana je loža “Samuel Kernbeiser”. Ova loža je specifična po tome što će ritualni radovi Škotskog obreda biti izvođeni na francuskom jeziku.

Osnivanju lože prisustvovao je Veliki Majstor GLdF, Grand Komander VSS 1912 i naravno, Veliki Majstor VNLS. Za prvog starešinu ove lože izabran je brat P.P. trnutno na dužnosti Velikog Kancelara – Vrhovnog Saveta Srbije 1912.

Na rad ove lože dobrodošla su sva braća koja žele da uživaju u čarima francuskog jezika i lepoti Škotskog obreda. Članstvo lože računa na braću masone koji govore francuski a zbog posla ili nekog drugog razloga borave u Beogradu. Dobrodošla su i braća iz drugih obedijencija a …

56-3 Ćutanje

U Slobodnom zidarstvu ćutanje predstavlјa disciplinu koja se prihvata slobodnom volјom i u kojoj Slobodni zidari vide „Sredstvo inicijacijskog obrazovanja“. Zavet ćutanja je deo usavršavanja i bez njega nema poverenja u Bratskom lancu. Zavetom ćutanja učenik je u obavezi, budući da je na početku puta, da u tišini vođen simbolikom Masonstva: „Slušaj mnogo, pričaj malo“ razvija samokontrolu, traga za istinom, želi pravdu, voli svoju Braću i pomaže sebi da spozna samoga sebe.

Zavet ćutanja ne primenjuje se samo na profani svet, već moraju sva Braća da ga poštuju na svim stepenima u odnosu na Slobodne zidare koji nisu na njihovom stepenu i to u pogledu obavlјanja Radova i Rituala. Masoni …

Read More

56-2 Masonska simbolika u delima umetničke muzike

Masonske simbole i simboliku masonerije najlakše je prikazati kroz crtež, grafiku, skulpturu, zatim kao pisanu reč, a na kraju doživeti je kroz muziku. Zato smatram da je muzika kao najkomplesniji vid umetnosti najsavršeniji medij koji plasira ideje Masonerije.

Trougao i šestar možemo videti na mnogim slikama i crtežima, piramidu i kvadrat kao formu mnogih građevina, ali psihološko stanje, duhovna potreba, čovekovi ideali, osećanja, emocije i žudnja jedino se mogu doneti i prikazati kroz muziku.

Opera Volfganga Amadeusa Mocarta „Čarobna frula“ poznata je po masonskim elementima. Pored simbola koji se mogu videti u scenografiji i kostimima, na operu je uticala epoha prosvetitelјstva. Kralјica noći simbolizuje mračnjaštvo, ili po nekim interpretacijama Katoličku …

Read More

56-1 Templari

Prema istorijskim zapisima, Templari su bili red vitezova ratnika monaha oformlјen 1118. nakon Prvog krstaškog pohoda. Prvobitni zvanični naziv je bio “Siromašni vitezovi Hrista i Hrama Solomonovog”, sa misijom da zaštite hodočasnike koji su putovali iz Evrope u Svetu Zemlјu. Kako samo ime navodi, red je bio ustanovlјen u Jerusalimu a njegovi članivi su se nastanili pod ostacima Solomonovog Hrama. Brzo su u svoje vreme izgradili reputaciju jednih od najžešćih vitezova hrišćanskog podneblјa ali su ipak zadržali skromnost, čistoću ideje i lojalnost.

Danas, samo možemo nagađati da li su u Hramu otkrili drevne spise koji su možda doprineli tome da je njihovo delovanje “dalјe evoluiralo”. U prilog toj pretpostavci ide …

Read More

55-5 Pentagram

Značenje pentagrama je variralo kroz istoriju, religije i mnoge različite kulture. Prikazan je kao simbol jedinstva, zla, elemenata, božanske boginje i veruje se da predstavlja kako satanska tako i hrišćanska verovanja. Pentagram je izuzetan simbol koji se nalazi u jednostavnoj lepoti Prirode; primeri uključuju jabuke, latice cveća i morske zvezde.

Počećemo značenjem pentagrama kroz istoriju. Pošto se značenje pentagrama menjalo mnogo puta kroz istoriju, mislio sam da će vremenska linija biti najlakši način da se prikaže razvoj pentagrama.

Značenje pentagrama u Mesopotamiji.

Oko 3000. pre nove ere, Mesopotamijom su upravljali Sumerani koji su stvorili prvi poznati pisani jezik (koji se naziva klinopisom, što je bilo klinasto pismo). Sumerani su zagrebali …

Read More

55-4 Šta je to Slobodno Zidarstvo?

Ko je Slobodni Zidar ili Mason?

Slobodno Zidarstvo je najveće svetsko dobrotvorno društvo koje u redovnim ložama broji oko pet miliona muških članova. Masonerija, Masonstvo, ili Slobodno Zidarstvo nije tajna organizacija, ali je organizacija sa tajnom, koja svojim članovima postavlјa visoke moralne standarde. Princip na kome se organizacija Slobodnih Zidara bazira je etički. Međutim, ono što u okvirima etičkih stremlјenja tražimo, jesu jasne granice, a ne sloboda (Br. D.S.). Sloboda izbora je vrlo ograničena, jer Slobodne zidare ujedinjuju zajedničke granice, a ne ”sloboda”. Slobodni Zidari poštuju rituale kao zbirku pravila koja ih ograničavaju i podsećaju na one koji su unapredili čovečanstvo, a poštovali su ta ista pravila (Br. D.S.). Slobodne

Read More

55-3 IMPRESIJE SA ISPITIVANJA IZMEĐU STUBOVA I INICIJACIJE

*

BRAT A.T. – “TIMAKUM” KNJAŽEVAC:

Kao već zrela osoba koja je zagazila u petu deceniju života, smatrao sam da iza sebe imam dovolјno postignutog, pre svega porodicu i posao koji volim. Uz par dodatnih aktivnosti jedna uobičajena svakodnevica, ali koja me ispunjava i čini zadovolјnom i srećnom osobom.

A onda, jednog dana, bez ikakve najave, u sasvim opuštenom razgovoru sa kolegom, pitanje: „Šta misliš o Masonima, da li bi želeo da postaneš deo nas“? Za trenutak sam ostao zatečen, iznenađen, nespreman, ali sam narednih dana kolegu gledao drugačije, uzvišenije, značajnije. Pitanje koje me navelo na razmišlјanje, u meni probudilo želјu da proširim percepciju sveta, da pratim tragove. Čitam o …

Read More

55-2 Kraljevska Umetnost

U otkrivanju postulata Slobodnog zidarstva ne mogu se zaobići jezička određenja ovog fenomena. Jedno od njih je osim uobičajenog naziva Slobodno zidarstvo i odrednica – Kralјevska umetnost, kao drugo ime prihvaćeno za Masoneriju.

U tekstu pod nazivom „Šta je slobodno zidarstvo“ objavlјenom od strane VNLS, navodi se da su „Stare dužnosti osnova slobodnozidarskom bratstvu i one tačno fiksiraju dužnosti članova. One kažu da Slobodni zidar može biti svaki slobodan čovek dobra glasa bez razlike vere, narodnosti i rase, čovek moralan i etičan. One konstatuju da se slobodnozidarska Kralјevska umetnost ne da naučiti, nego se mora saživeti sa njom. Definisati Slobodno zidarstvo je vrlo teško, jer ono nije ni religija, …

Read More

55-1 Novi slobodnozidarski zakon o lјubavi

*

Moja razmišlјanja na ovu temu su nastala Bez želјe da budemo ,,strožiji od zakona, pravilniji od pravila i veći od zapovesti,,

*

“Amor vincit omnia” – Ljubav pobeđuje sve.

*

U životu postoje dva puta: Put dobra i pravde i put zla i nepravde i svako od nas bira jedan od njih. U Vaselјeni i u lјudskom životu sve se događa po zakonu neprekidnog razvoja.

U vreme Savršenog Slobodnog Zidara, kada je Sveta Reč pronađena, kada se obrađeni kamen pretvorio u Misterioznu ružu, kada se Plamteća Zvezda ponovo pojavila i zasijala jače nego ikad. Vreme kada su alati Slobodnih Zidara vraćeni u svoj nekadašlјi oblik, kada je svetlost blјesnula …

Read More