Broj 45, Godina XI, 03. septembar 2020 godine

Poštovana braćo, novi, 45. broj Sirijusa stiže ranije nago što je planirano.

Svi čekamo da se steknu uslovi i ponovo dozvoli okupljanje na ritualnim radovima.

U međuvremenu, ostaje nam da pišemo i čitamo.

Kako su na neodređeno vreme odloženi svi međunarodni skupovi, ove godine neće biti ni “Inicijacijskih susreta”.

To ipak ne znači da će vam biti uskraćena mogućnost da se upoznate sa radovima koji su za ovu priliku bili pripremljeni.

Tako se između ostalog u ovom broju Sirijusa našao i rad pripremljen za odložene “Inicijacijske susrete 2020”, i to u verzjama na našem i na Engleskom jeziku.

Pozdrav, Č. V.

Sadržaj: