Sunce

Jedan od najvažnijih masonskih simbola. Nalazi se na zidu na istoku lože, desno (ka severnoj strani). Simbol je svetlosti, razuma i znanja. U kombinaciji sa Mesecom simbol je dualnosti “dobro – zlo”, “JinJang”, “crno – belo”. Svi stari narodi su obožavali Sunce, kao izvor života i blagostanja. Bez Sunca ne bi smo postojali, zahvaljujući njemu mi jesmo. Ono daje ravnotežu, razvoj, aktivnost i pokretač je žene. Elemenat koji odgovara Suncu je vatra.

« Back to Glossary Index