Jin

U istočnjačkoj simbolici predstavlja negativni, ženski, pasivni princip. Tamni deo simbola “Jin i Jang”. Predstavlja materijalni, spoljašnji deo stvarnosti.

« Back to Glossary Index