Judaizam

Reč koja u širem smislu označava Jevrejski narod i njegovu kulturu u njegovoj celovitosti. U užem smislu, nekada se pod judaizmom podrazumeva samo Jevrejska religija.

« Back to Glossary Index