57-1 Bratska ljubav

(obraćanje Drugog Velikog Nadzornika, Velike Lože, VNLS, prilikom unošenju svetla u ložu “Bratska Ljubav” Niš, septembar 2023)

“Nezaboravak”, autor V.Stanković, (galerija RamArt Niš)
 • Sve, a ma baš sve počinje iz lјubavi.
 • Ljubav je esencijalna emocija.
 • Obećanje da ću voleti svoju Braću je jedna od najstarijih masonskih dužnosti.
 • Gajićete Bratsku lјubav koja je osnova i ugaoni kamen, kao i temelј ovog drevnog Bratsva. Pisao je Anderson
 • Drugi (Virt) su je definisali kao snagu koja objedinjujnje srca i obezbeđuje čvrstinu masonske građevine.
 • Bratska lјubav ušla je u Masoneriju kao vitalni princip, tvorac Reda, Harmonije i stabilnosti.
 • Ona treba da bude i mora da bude bit – suština Slobodnog zidarstva i Velike nacionalne Lože Srbije.
 • Nama u sadašnjem trenutku preko je potrebna iskrena i duboka Bratska lјubav, Imo pectore – iz dna duše što bi rekli stari Rimlјani.
 • Preko su nam potrebne i bratska solidarnost, bratska pomoć ali i tolerancija kako bi smo dostigli punu Harmoniju.
 • I na kraju draga Braćo iz Poštovane Lože Bratska lјubav, verujem u Vas, vašu mudrost, posvećenost i snagu.
 • Danas sam Vam došao praznih ruku ali duše pune lјubavi.
S. P.
Veliki Dragi Nadzornik