Ordo Templi Orientis (O.T.O.)

Red Istočnog Hrama, jedan od najpoznatijih redova-sekti, smoproglašenih nastavljača tradicije Bavarskih Iluminata. Ovaj red je 1895 osnovao australijanac Karl Kelner, nastavio da vodi Teodor Rojs a nakon njega je na čelo reda došao Alister Krouli tokom čijeg mandata je sve do njegove smtri 1947 godine red izazivao veliku pažnju javnosti. Pripadnici ovog reda sebe smatraju odabranim spasiocima čovečanstva. Za sebe kažu da su okultni gnostici. Smatraju da je magija starija od nauke i da se do tajnih znanja dolazi tokom rituala u kojima se svest dovodi u mistično stanje, odnosno u neku vrstu transa i ekstaze.

« Back to Glossary Index