Ordo ab Chao

Latinski izraz koji se koristi kao moto u masoneriji i znači “Red iz haosa”. Povezuje se sa masonskim putovanjem iz tame u svetlost, napredovanjem od neobrađenog do obrađenog kamena i sl.

« Back to Glossary Index