Veliki arhitekta univerzuma

Veliki arhitekta svih svetova. Vrhunski stvaralači prncip u čije ime se izvodi ritualni rad u loži.

« Back to Glossary Index