Večna svetlost

Svetlost koja se nikada ne gasi. Sveća koja sve vreme tokom ritualnog rada gori na stolu Uvaženog majstora. Ranije je korišćen izraz Večni plamen.

« Back to Glossary Index