Knjiga Svetog Zakona

Jedno od “Tri velika svetla” čije je prisustvo ovavezno na Oltaru zakletve, kao jedan od osnovnih uslova regularnosti masonskog rada. Knjiga Svetog Zakona je bilo koja Sveta knjiga u zavisnosti od religije kojoj pripadaju članovi lože. U ložama sa hrišćanskim članstvom to je Biblija, ali isto tako to može biti Kuran ili neka druga Sveta knjiga. Prilikom početka rada u loži, Biblija se otvara i postavlja na prvu stranu Jevanđelja po Jovanu, ili tamo gde se govori o izgradnji Solomonovog Hrama (Hronike 2.5 ili Kraljevi 2.7). Iznad Knjige Svetog Zakona polažu se zakletve koje čine važan deo masonskih rituala.

« Back to Glossary Index