Jahve

Neizrecivo ime Boga. Kako ne sme da se izgovara niti napiše, umesto ovog imena Jevreji su koristili ime Adonai (Gospod).

« Back to Glossary Index