Izida

Staroegipatsko božanstvo, Ozirisova žena i Horusova majka. Jedna od centralnih ličnosti u obredima Egipatskih misterija. U Rimskom carstvu je bio jako popularan kult Izide.

« Back to Glossary Index