Eshatologija

Oblast filozofije koja se bavi suštinom postojanja u smislu njegovog cilja i konačne svrhe. Predmet eshatologije je konačna sudbina Univerzuma, čoveka i čitavog čovečanstva. Svaka religija ima svoju eshatologiju. Hrišćanska eshatologija počiva na nepromenjivim principima koji objašnjavaju: Smrt, Vaskrsenje, Strašni sud, Pakao, Raj, itd.

« Back to Glossary Index