Eseni

Jevrejska sekta čiji su pripadnici vodili aketski život, bili veoma edukovani i dobro organizovani. Smatra se da je Isus Hrist u mladosti bio pripadnik ove zajednice i da je većinu svog učenja preuzeo od Esena. Smatra se da je savremena masonerija mnogo stvari vezanih za način organizovanja i pristup usvajanju znanja pruzela od Esena.

« Back to Glossary Index