58-6 Potraga za svetlošću

Ako tragamo za svetlošću, da li to znači da smo u mraku?

Ako smo rođeni u mraku otkud znamo šta je svetlost?

Ako nam je mrak normalno stanje, šta će nam svetlost i zašto bismo je tražili?

Otkud znamo da se nećemo saplesti o nešto, ako, onako slepi, bauljamo po tami?

Da nećemo udariti u nekog takođe slepog, što poput nas traga za svetlošću.

Možda ćemo čuti glas koji će reći: Idi tamo! Tamo je svetlost.

A tamo je provalija.

Potraga za svetlošću nije samo puko traženje – već želja da se bolje vidi.

Najgore je biti u mraku, a sve oko tebe svetli.

I sunce i novogodišnje sijalice i neonske reklame i plamen omiljenog upaljača i sveće u crkvi.

Jer potraga za svetlošću nije stvar očiju nego duše.

Da li to znači da i slep čovek može otkriti svetlost?

Videti svet unutrašnjim vidom i sopstvenim srcem.

Tama je prijatelj samo uhodama i ubicama. A čovek stoji u njoj, prijatelj joj nije. I okreće se oko sebe, čekajući da se odnekud pojavi neka svetlost. Bilo kakva. Munja, iskra, svitac. Pseće oči. Nešto za čim bi mogao da krene.

Čovek koji ne vidi, nema stranu, ni uvis ni ispod, ni daleko ni blizu. Sve mu je tu, a sve nedohvatno. Tu su i hleb i kamen i jabuka i zmija i most i bezdan. I puka je sreća šta će ruka da mu uhvati.

Čovek u mraku je deo tame.

Postoji nešto možda jače i bitnije od potrage za svetlošću, a to je donošenje svetlosti. Svako od nas može da krene u potragu za njom, ali može li svako od nas da je pruži onima koji vape za njom?

Kao što smo i mi iščekivali zoru, ne znajući gde je istok.

Jesmo li mi nekome istok?

I čekamo li negde u noćima, kada je mrak najgušči, da donesemo zoru?

Ne samo našoj Braći. Svima.

Da li nas to, što smo u masonima, obavezuje, ako ne kanonski, a ono, barem moralno, da donesemo jutro i drugima?

Kakav je to svet ako jedino mi vidimo istinu?

Traganje za svetlošću nije samo zbog sopstvene važnosti, želje za znanjem ili egoističnom prosvetljenošću. Traganje za istinom je želja da i druge obasjamo, jer Prometej nije zadržao vatru za sebe, već ju je dao ljudima.

Imamo li mi mesijanski zadatak?

Ili nemamo.

B.J. Niš