Pehar žrtve livenice

Čest motiv u grčkim dramama su mrtvi koji iz groba prate šta se dešava među živima. Sa ciljem da se mrtvi umilostive i smiri njihov duh, na njihov grob se prinosi žrtva prosipanjem pića, najčešće vina, i to obično iz pehara. Ovakav pehar naziva se pehar žrtve livenice. Poželjno je da se baš takav pehar upotrebi tokom inicijacije i polaganja zakletve. Po orfičkom mitu ovakav pehar u stanju je da istom piću promeni ukus, odnosno piće može da izazove suprotne efekte na onog ko iz njega pije u zavisnosti od okolnosti.

« Back to Glossary Index