Pelikan

Sveta ptica, u masoneriji poznata kao simbol žrtvovanja u 18 stepenu Škotskog Reda. Pelikan svojom krvlju koja kapa iz grudi hrani mlade u gnezdu, pa se 18 stepen naziva i Stepen Pelikana a ovaj motiv se koristi kao ukras ovog stepena.

« Back to Glossary Index