Pentagram

Jedan od najvažnijih simbola u masoneriji za koji se pretpostavlja da je u masoneriju došao preko Pitagorinog bratstva. Za Pitagorejce je pentagram bio simbol znanja i i zdravlja, znak raspoznavanja i inicijacije. Okultno i ezoterijsko poreklo pentagrama proističe iz činjenice da planeta Venera za osam godina kretanja oko Sunca opiše putanju koja je idealan pentagram. Zato se pentagram oduvek javljo u mnogobrojnim kulturama i tradicijama. Pet tačaka, pet vrlina, pet elemenata itd, sreće se na mnogim mestima u masoneriji. Pentagram ne treba izjednačavati sa “Plamenom zvezdom” koja ima u osnovi petokraku zvezdu, ali je sasvim drugi simbol.

« Back to Glossary Index