Pentalfa

Drugi naziv za pentagram. Reč grčkog porekla koja znači “pet-alfa”. Najčešće se misli na pet osnovnih elemenata koje je definisao Pitagora dodajući “prirodu” na postojeća četri elementa koje je pre toga već definisao Empedokle.

« Back to Glossary Index