Peščani sat

Važan simbol u masoneriji. Obavezan predmet u sobi za razmišljanje, simbol profane smrti bez koje nema inicijacije i ponovnog simboličkog rađanja.

« Back to Glossary Index