25-2 PENTAGRAM

Pentagram je najjednostavniji oblik zvezde koji se može nacrtati jednim potezom i jednom linijom bez podizanja olovke sa papira. Zbog toga se ponekada naziva Beskrajni Čvor. Pojam Pentagram dolazi od grčkog pente što znači pet i grama zto znači linija. Naziva se još i pentalfa (pentalpha), takođe iz grčkog jezika kao složenica za pet slova alfa grčkog alfabeta koji čine njegove krakove. Izraz Pentakl (pentacle) se koristi kao sinonim za pojam Pentagram, a on najverovatnije potiče iz srednjevekovnog francuskog jezika i ima značenje talismana koji se nosi oko vrata.

Ovo poslednje ukazuje da je Pentagram dugo kroz istoriju bio povezan sa misterijom i magijom. Odavno se veruje da je moćna zaštita od zla i demona. Bio je simbol sigurnosti kao i amajlija za srećan povratka kući.

Poreklo ovog simbola je izgubljeno u vremenu. Neki autoriteti okultizma su pokušali da prate njegove ezoteričke tragove od jednog astronomskog fenomena. Taj fenomen se naziva “Venerin Pentagram”. Naime Venera ima sinodički ciklus od 584 zemaljskih dana. Tokom tog perioda prolazi kroz jednake faze odnosno  mene. Sa Zemlje se uočavaju pet ključnih tačaka ili mena, čijim se spajanjem dobija pentagram. Venera je simbol ženskog i svetlosti. Ona je simbol ljubavi i onoga koji donosi svetlost. Naziva se još i Afrodita i Lucifer (onaj koji donosi svetlost). Venera je planeta koja se najbolje vidi neposredno kada Sunce zađe i pred njegov izlazak. Ali Venera ima i svoju tranziciju. Tako se naziva pojava kada ona prolazi između Sunca i Zemlje. Na taj način ona zaklanja svetlost. Tada postaje neprijatelj Boga ili zli Lucifer.

Najranija poznata upotreba Pentagrama datira iz perioda Uruka u drevnoj Mesopotamiji oko 3500-te godine pre nove ere. To potvrđuju pronađene glinene pločice drevnih Sumera sa ucrtanim znakom Pentagrama. Znak je korišten kao hijaroglif sa značenjem: ćošak, ugao, mala prostorija, rupa.

Tokom neoplatonizma se tvrdilo da Pentagram predstavljao znak za raspo-znavanje pitagorejaca.  Pitagora i njegova braća su ga smatrali svetim jer za njih on je bio simbol božanskog savršenstva, u njemu se uočavaju odnosi Zlatnog preseka.

U staroj Grčkoj i Rimu nalazio se na talismanima zajedno sa imenima boginja zdravlja Higije i Saluse.

Konstantin Veliki je koristio Pentagram na svom pečatu. On se javlja i na gradskom pečatu Jerusalima. To je potvrđeno jednim arheološkim nalazom iz 4. Veka nove ere gde je na ručki glinenog ćupa utisnut pečat sa slikom pentagrama zajedno sa natpisom “Jerusalim” napisanim hebrejskim pismom.

Rano hrišćanstvo je Pentagramu pripisivalo simboliku pet Isusovih rana kao i pet čula čoveka. U srednjev veku, bio je simbol istine i bio je zaštita od demona.

U engleskoj pesmi iz 14.veka Ser Gaven i Zeleni vitez, pesnik kaže da Pentagram krasi štit viteza. kao simbol koji ilustruje pet vrlina koje krase viteza: velikodušnost, ljubaznost, čednost, čojstvo i pobožnost.

Pentagram je pozitivan simbol sve do pojave inkvizicije. Inkvizicija u obrnutom pentagramu sa jednim krakom na dole vidi glavu koze, simbol Đavola u obliku Bafometa. Bafomet je biće sa glavom i nogama koze a telom čoveka. To je biće za koga je Inkvizicija optužila vitezove Templare da ga obožavaju odrekavši se Boga.

Nakon Inkvizicije u doba Renesanse sa pojavom Hermetizma, tajnih društava učenih ljudi, u vremenu kada se i alhemija uporedo razvijala sa svojom okultnom filozofijom i simbolikom, koncept mikrokosmosa čoveka kao analogije makrokosmosa postaje opšte prihvaćen. Uspravni pentagram nosi sličnost sa oblikom čovekovog tela sa ispruženim udovima. Tako, Pentagram, Zvezda Mikrokosmosa, nosi simbolizam čoveka unutar mikrokosmosa, predstavljajući, u analogiji, Makrokosmički Univerzum.


Kasnije pentagram postaje simbol glave nad udovima čoveka kao Duha nad osnovna četri elementa materije: zemlje, vode, vazduha i vatre. Duh je najvažnija karakteristika ove konstalacije, Duh vlada nad materijom.

Na vrhove pet krakova Pentagrama Taoizam postavlja pet elemenata: vatru, zemlju, metal, vodu i drvo. To predstavlja centralni koncept Kineseke medicine. Kružni međusobni odnos podržavanja elemenata je ŠENG: vatra hrani zemlju, od zemlje nastaje metal, metal obogaćuje vodu, voda napaja drvo, drvo hrani vatru. Unakrsni međusobni odnosa sputavanja ovih elemenata je KO: Voda gasi vatru, vatra topi metal, metal seče drvo, drvo prekriva zemlju, zemlja zadržava vodu. U svemu je najvažnije održati harmoniju između ŠENGA i KO jer je nekontrolisani rast karcinom a suzdržavanje bez rasta nestanak.

U masoneriji pentagram se pojavljuje na regalijama i u ritalu. Petokraka zvezda sa zracima predstavlja Velikog Neimara. U njenom središtu se nalazi slovo G, simbol Boga, znanja, geometrije.

Na Or.Niš, 07.10.6014. Br.S.M. PKU