Taoizam

Reč je nastala od stare kineske reči “Tao” koja znači: “put”. Taoizam je drevno kinesko filozofsko i religijsko učenje koje promoviše život u harmoniji sa “Taom” a njegov osnivač je Lao Ce. Kao filozofski pravac Taoizam zagovara povlačenje mudraca u kontemplaciju i postizanje mudrosti kroz nedelovanje, mir i spokoj. Kao religija Taoizam je upražnjavan u manastirima, od strane monaha, kroz asketizam i meditaciju. Na osnovama Taoizma nastala su mnoga učenja kao je na primer Zen-Budizam i sl. Taoizam je oduvek bio konfrontiran sa konfučijanstvom i kineskim budizmom, zajedno sa kojima čini tri najznačajnije religije u kineskoj kulturi.

« Back to Glossary Index