Tantra

Reč koja na sanskritu znači “pravilo”, označava skup tekstova i prakse kojima se definiše tradicija budizma i hinduizma. Pretpostavlja se da su osnovne Tantre definisane oko X veka p.n.e. a da je kasnije na ovom uzoru nastalo mnogo novih religija u Kini, Tibetu i Japanu. Pored osnovnih, izvornih Tantri, u novije vreme pojavile su se i nove Tantre vezane za božanstva: Višnu, Šivu, Šahti i dr.

« Back to Glossary Index