41-5 Strane sveta u Loži

Za ovih deceniju ipo kako sam iniciran u Masonsko Bratstvo, bezbroj puta sam stupao u Lože u različitim Obedijencijama i po različitim Ritualima. Celu deceniju sam bio u Starešinstvima na različitim funkcijama, od Dvernika do Časnog Starešine, a jedina stvar koja je u svim Ložama bila konstantna su Strane Sveta. Bez obzira da li se radilo o Šrederovom ili Škotskom Ritualu, drevnom i prihvaćenom, Časni Starešina je uvek sedeo na Istoku, Braća Učenici u poslednjim redovima Severne strane, Braća Pomoćnici na Jugu… S pravom ćemo se zapitati šta predstavlјaju Strane Sveta u Loži. U čemu je njihova simbolika? Da bi se pravilno shvatilo značenje Strana Sveta u Loži, treba poći …

Read More

41-4 DA LI SAM JA MASON?

Braća me kao takvog prepoznaju. Poznate su mi tajne reči, lozinke i hvatovi, masonski simboli, termini. Čitao sam razne masonske literature.

Smatram sebe dobrim čovekom, na dobrom glasu, a šta o meni misle drugi? Čiji glas je važniji, a čiji glasniji? Zašto smatram da sam dobar čovek? Zato što stavlјam lјubav i brigu o životu ispred svega. Zato što volim i čuvam svoje bližnje; volim i čuvam svoju okolinu; volim i čuvam svoju državu i svoj narod, kulturu i tradiciju i sve što predstavlјa nasleđe naših predaka, sve što nas određuje kao kolektiv i kao jedinke u današnjem životu i vremenu. Takođe, volim da upoznajem i druge kulture, vere i …

Read More

41-3 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OD ALHEMIJE DO KONVENCIONALNE MEDICINE – IZABRANE LIČNOSTI I UTEMELJENJE DELOVANJA (II deo)

U radu koji prethodi ovom, a pod naslovom “Zdravstvena zaštita od alhemije do konvencionalne medicine…“, koji je bio prezentovan tokom letnjeg druženja održanog u Hramu Velike Nacionalne Lože Srbije, a koji je zatim objavljen i u okviru časopisa Sirijus (br.40), bilo je govora o interesantnim ličnostima iz sveta masonerije koji su se bavili na različite načine medicinom. Takođe je reči bilo i o utemeljnju delovanja i uticaju sveta medicine na sadašnje aspekte masonerije. Ovaj tekst predstavlja nastavak istraživanja o tim temama, pa se osim značajnih imena iz istorije (kako svetske opšte istorije, tako i masonske istorije) koje smo pomenuli poput: Kampanela, Roberta Fluda, Roberta Bojla, Grofa  Kaliostra i Fleminga, tu …

Read More

41-2 Genijalnost, nadarenost i društveni interes

Sagledavanjem sadašnje situacije u društvu u našoj zemlji, ne može se prevideti očigledan izostanak pozitivnih moralnih načela, dobrog ukusa i sistema vrednosti u njemu.

Svedoci smo žalosnog i ružnog postupanja sa pravima i imovinom građana u svim sferama života. Svedoci smo potpunog izostanka discipline i nedostatka davanja pozitivnog primera sopstvenim ponašanjem od strane predstavnika građanske vlasti. Posmatranjem situacije u društvu nije moguće oteti se utisku da postoji plan ili još gore interes da se narod sistematski zaglupi i da mu se skrene pažnja sa ključnih pitanja na pitanja od nikakvog javnog interesa, posebno u sredstvima komunikacija. Sav život je barem sudeći po izveštavanju medija fokusiran na navodne nacionalne interese, ali …

Read More

41-1 POGLED IZ UNUTRAŠNJOSTI HRAMA KA SPOLJA

Brat Svetozara Bižić,
Beograd 1925 – Pariz 2015

Od svog rođenja, ljudsko biće počinje da opaža svet koji ga okružuje na spontani način ali i silom prilika. Otuda je logična posledica da su se problemom percepcije sveta bavila najveća imena ljudske misli. Ovakvo opažanje sveta, nazovimo ga profanim, izlazi iz okvira naših razmišljanja. Zadovoljimo se sa nekoliko osnovnih pojmova o percepciji. Ljudsko biće posmatra, odvaja, tumači i razvrstava tokom svog biološkog veka.

Zapravo, razmatranje pitanja u vezi opažanja sveta je predmet filozofije. Zaista, rečnik „ROBER“ opisuje filozofiju kao „svako saznanje putem razuma“. P. Valeri daje suptilniju definiciju: “filozofija je najrazumljiviji oblik koji neka osoba može dati sveukupnosti svojih unutrašnjih ili …

Read More

40-6 NAJMRAČNIJI ČAS: SLOBODNO ZIDARSTVO I HOLOKAUST

Anti–masonerija, kao ideološka kritika Slobodnog zidarstva, stara je koliko i sâmo Slobodno zidarstvo. Iako naše Bratstvo već više od tri veka uspešno odoleva religijskom, političkom, i društvenom pritisku koji na njega vrše najrazličitiji anti–masonski pokreti, ne smemo zanemariti činjenicu da su anti–masonske destruktivne težnje već više puta ozbilјno ugrozile opstanak Slobodnog zidarstva. Ako želimo da se podsetimo kakve užasavajuće posledice može da proizvede bezumna mržnja, nisu nam potrebne srednjovekovne hronike, inkvizi-cione presude ili beleške sa suđenja našoj templarskoj Braći. Dovolјno je da se osvrnemo na istorijska dešavanja u 20. veku i stravične posledice nacističkih zločina u ratom zahvaćenoj Evropi.

Savremeni istoričari definišu holokaust kao sistematski državni progon različitih etničkih, verskih …

Read More

40-5 AKACIJA

Akacija je jedna od retkih bilјaka masonske simbolike. Ova bilјka predstavlјa različite etimološke probleme.Reč acacia izvodi se iz grčkog akakia što bi značilo šilјak, zašilјeni vrh metalnog oruđa, posebno oružja.Na grčkom jeziku postoji reč da se njime označi bodlјa, odnosno trn a to je reč akantha iz koje je izvedena reč akantus. Ova bilјka posebno je poznata po listu koji predstavlјa ornamente na korintskim kapelitima. Reč, takođe, može biti sastavlјena od odrične rečce i korena kakos. Akacija u tom smislu označava nevinost, bezazlenost. Botanički gledano, akacija našeg područja, tačnije akacija kojom se služe braća, nije prava već peseudo-acacia vulgaris iz Turneforove klasifikacije.Kako kaže predanje, prva akacija je posađena u …

Read More

40-4 Objašnjenje radnog tepiha

Poreklo i istorija

Radni tepih poznat još i kao crtaća tabla, tapis, sag, ima veliko simboličko značenje u ritualnim radovima svih stepenova. Radni tepisi su masonske alatke koje igraju centralnu ulogu prilikom inicijacije novih kandidata.1)

Veliki Majstor Hiram Abif je prilikom izgradnje Solomonovog hrama svakodnevno na tabli iscrtavao planove i skice za građevinske poslove koje je trebalo obaviti. U ranim danima razvoja spekulativne masonerije skuplјajući se po ambarima, gostionicama i drugim skrivenim prostorima braća su po podu crtala simbole i lekcije koje su nakon završetka rada i zatvaranja lože brisali. Kasnije su radovi počeli da se obavnjaju u stalnim i zaštićenim hramovima, tako da je radni tepih doživeo transformaciju …

Read More

40-3 Zdravstvena zaštita – od alhemije do konvencionalne medicine (izabrane ličnosti i utemeljenje delovanja)

Medicinska istorija kao nauka zadire duboko u prošlost. Jedan značajan aspekt medicinske istorije čine oblasti medicinske magije a zatim i etnomedicine. Danas, u Srbiji nema puno stručnjaka za ove oblasti koje imaju izraziti značaj za „izvlačenje” zaključaka o budućim pravcima razvoja medicinske struke. Kao neko „ko dolazi“ iz oblasti medicinskih istraživanja u profanom životu, deo sam sistema konvencionalne medicine, medjutim, osnovano je tumačenje da postoje i brojni alternativni načini lečenja koji nisu dovoljno prihvaćeni u savremenoj praksi konvencionalnog

minorarcana

lečenja. Nepoznati su modernoj nauci određeni alternativni načini tretiranja pacijenta koji potiču iz davnina. Tačnije, mnogi nisu naučno prihvaćeni. Kao dokaz nedovoljne istraženosti ali i potencijala – govori i podatak da se …

Read More

40-2 SLOBODNO ZIDARSTVO I RELIGIJA

Slobodno zidarstvo se u pogledu vrednosti, ideja, duhovnosti, simbolike i filozofije teško može odvojiti od religije. Uprkos tome, slobodno zidarstvo ne možemo u potpunosti poistovetiti sa religijom. Masonerija je istovremeno filozofsko učenje, bratska organizacija, ali i religiozna institucija. Pokušaću da se kroz razmi-šlјanje o slobodnom zidarstvu i religiji bar delimično osvrnem na njihove dodirne tačke, da dočaram svoj lični doživlјaj istih, ali i ukažem na razlike.

Pojam religije se u leksikonima objašnjava kao verovanje u ili obožavanje neke nadlјudske sile koja kontroliše sve, a što bi mogao biti Bog ili Bogovi kada su u pitanju politeističke religije. Ako uzmemo u obzir definiciju religije, složićemo se da slobodno zidarstvo ima odlike …

Read More