Majstor

Naziv za treći stepen u masoneriji. Najviši stepen u simboličkoj (plavoj) loži. Svi majstori za sebe smatraju da su Hiramovi sinovi. Tek dolaskom na stepen majstora mason postaje samostalan, stiče pravo da odlučuje, da bira i bude biran u organe lože. Smatra se da je posvećenjem na stepen majstora postao mason u punom smislu te reči.

« Back to Glossary Index