Makabej

Četri knjige, delovi Starog zaveta, posvećene istoriji Jevreja. U dve knjige se opisuje borba dva brata Makabeja protiv Sirijskih osvajača.

« Back to Glossary Index