Makrokosmos

Termin koji se koristi pri filozofskom opisivanju kosmosa u svoj njegovoj grandioznosti i složenosti. Na suprotnoj strani je mikro svet na nivou molekula i atoma, posmatran uglavnom kao minijaturni svet unutar čovekovog tela, a koji se naziva mikrokosmos.

« Back to Glossary Index