Lux Fiat e Lux Fit

Latinska izreka koja znači: “Neka bude svetlost i tu je bila svetlost”.

« Back to Glossary Index