40-3 Zdravstvena zaštita – od alhemije do konvencionalne medicine (izabrane ličnosti i utemeljenje delovanja)

Medicinska istorija kao nauka zadire duboko u prošlost. Jedan značajan aspekt medicinske istorije čine oblasti medicinske magije a zatim i etnomedicine. Danas, u Srbiji nema puno stručnjaka za ove oblasti koje imaju izraziti značaj za „izvlačenje” zaključaka o budućim pravcima razvoja medicinske struke. Kao neko „ko dolazi“ iz oblasti medicinskih istraživanja u profanom životu, deo sam sistema konvencionalne medicine, medjutim, osnovano je tumačenje da postoje i brojni alternativni načini lečenja koji nisu dovoljno prihvaćeni u savremenoj praksi konvencionalnog

minorarcana

lečenja. Nepoznati su modernoj nauci određeni alternativni načini tretiranja pacijenta koji potiču iz davnina. Tačnije, mnogi nisu naučno prihvaćeni. Kao dokaz nedovoljne istraženosti ali i potencijala – govori i podatak da se u određenim okolnostima može poboljšati stanje pacijenta i bez terapije odnosno da postoji uspešnost placeba kod određenog procenta pacijenata tokom medicinskih istraživanja. Međutim, iako je na brojnim univerzitetima prihvaćena alternativna medicina kao značajna oblast još uvek je ostalo mnogo toga utvrditi o ponašanju čovekovog organizma.

U slobodnom zidarstvu, a i dugo pre toga, naši preci su se bavili nekim od ovih problema. Naime, po nekim drevnim legendama Enki (Bog neba) je preneo ljudima božansko znanje koje se sadržalo i u znanjima iz oblasti medicine. U Starom Sumeru Bog Enki je bio poznat kao Uan, Ea , Ia i Ion, dok je u Egiptu bio Anu i On. U Egiptu je verovatno i najveće središte bio sveti grad Heliopol (grad Sunca).

U njemu se razvijao naveći centar drevne teologije pa su odande potekli i brojni papirusi ujključujući i medicinske doktrine. Mnogo kasnije, u renesansi – medicina je počela da sagledava anatomiju, počele su se rešavati brojne epidemije i nauka je doživela procvat[1]. Izvesni Campanela (osvedočeni mason) se u 17. veku zanosio ostvarivanjem magijske vladavine u državi što je, kako je smatrao nedostajalo u Platnovoj viziji države. U svojim pogledima je iznosio vrlo liberalne aspekte koji se tiču slobode govora, jednakih prava i dobre zdravstvene zaštite. Imajući na umu preporod zlatnog Egipta, Campanela je zapravo želeo obnovu Egipatskog drevnog grada Sunca kao centra nauke i medicine. [2]

Robert Fludd je rođen 1574. godine i postao predvodnik razvoja i poznavanja ezoterije u Engleskoj. U svom bogatom radu je pisao o različitim aspektima ezoterije, a izmedju ostalog i o hermetičkoj filozofiji. Iako nikada nije potvrdjeno da je pripadao rozenkrojcerima, postojale su osnovane sumnje da je član nekog tajnog ezoterijskog društva jer je kroz svoj rad podržavao magiju, ezoteriju i kabalu govoreći za njih da su „vrhunsko dobro“.[3] Dr Fludd i dr William Hurvey su otkrili cirkulaciju krvi i bili visoko pozicionirani na Medicinskom fakultetu u Londonu. Interesantno je da je Dr Fludd bio i član komisije za kontrolu prevoda Biblije nazvanog „prevod kralja Jamesa”. [4]

U periodu od 1675. godine do 1677. Robert Boyle (smatra se usko povezanim sa rozenkrojcerskim krugom Fridriha Palatinskog) je objavio dve vrlo interesantne i za to doba veoma smele rasprave o alhemijskim pitanjima. Jedna je bila “Zagrevanje živog srebra sa zlatom”, a druga “Istorijski prikaz srozavanja zlata”. Vršio je brojne alhemijske eksperimente a vernim učenicima je ostavljao zapise koji su pre svega bili hemijske i medicinske prirode. Tu vrstu postupaka su nazivali i “arcane majora” (Helmont). Svoje nacrte je pred smrt predao Loku i Njutnu kao i tajanstveni “crveni prah”. [5]

Grof Cagliostro (Guisepe Balsamo), živeo je u Rimu i stekao je značajno znanje o medicini i alhemiji a i glas filantropa. Brzo je napredovao u slobodnom zidarstvu, a jedan do problema (kako se mitski navodi) sa kojima se susreo jeste i to što je zahvaljujući svojim ezoterijskim sklonostima vizionarski – pogodio brojeve na lutriji. Naknadno je njegova supruga prodala te brojeve i za to se saznalo pa je morao da promeni sredinu.

1973. godine je objavljena knjiga Les Dessous d une ambition politique (naličja jedne političke ambicije) u kojoj je Mathieo Paoli pisao o istraživanjima Sionskog priorata. Istraživao je sionski priorat kao novinar koji je imao dugogodišnje iskustvo.[6] Isti autor je pronašao u odeljku Versaj četiri broja časopisa Circuit za koje nije mogao da identifikuje stvarne izdavače. U tekstovima se pominju tekstovi o političkom uticaju na društvo u cilju preobražaja francuskog društva kroz različite oblasti a među njima se nalazi i zdravstvena zaštita (ostali su: savet pokrajina, državni savet, parlamentarni savet, porezi, rad i proizvodnja, nacionalno obrazovanje, doba punoletnosti, stanovanje i školstvo).

Važno je navesti i vrhunska dostignuća poput rada Aleksandra Fleminga koji je zadužio čovečanstvo svojim pronalsakom penicilina.

Utemeljenje u aktuelnom radu slobodnih zidara na planu zdravstvene zaštite se može naći u ključnim dokumentima. Masonski dekalog navodi: „Ne preteruj ni u čemu…ne dozvoli da strasti zagospodare tobom“.[7] Ovaj vrhunski proglas utemeljen je na neophodnoj svesti slobodnog zidara da postupa i deluje preventivno u svom životu i u kontekstu ličnog zdravlja. Andersenova konstitucija takođe navodi: „iz razloga koji neće biti ovde navedeni moraš takođe da vodiš računa o svom Zdravlju, ne ostajući skupa do kasno, ili predugo van kuće, nakon završetka Radnog vremena Lože; i izbegavajući Proždrljivost ili Pijanstvo, tako da vaše porodice ne budu zanemarene ili povređene, ni vi onesposobljeni za posao”[8]. Dalje, VNLS u okviru svog statuta se obavezuje na preduzimanje mera zaštite i unapređenja životne sredine u skladu sa Zakonom. Životna sredina je od velikog značaja za zdravlje pojedinca, a neki od globalnih problema sa kojima se suočava planeta se vezuju za klimatske promene, zagađenje vazduha, devastiranje prirodnih resursa, demografske karateristike, ali tu su i problemi lokalne prirode gde se mora raditi značajno na podizanju svesti stanovništva. [9]

Imajući u vidu sve prethodno navedeno, ostaje da sa znatiželjom nastavimo istraživanje stručnjaka, naučnika, ezoterista iz prošlosti koji su svojim zanimljivim životima utrli put u radu u medicinskoj oblasti ali i današnjoj masoneriji. Rad slobodnih zidara je uveliko povezan sa zdravstvenom zaštitom kako kroz ezoteriju, tako i kroz profane aktivnosti slobodnih zidara. Rad na sebi podrazumeva i rad na svom zdravlju odnosno preveniranju bolesti. Humanitarni rad u zdravstvenoj zaštiti pomaže a u isto vreme ukazuje na nedostatke zdravstvenog sistema u državama u kojima se deluje. Ni jedan zdravstveni sistem nije savršen, a svaki čovek je od presudnog značaja. Imajmo na umu da zdrav brat ima mnogo želja, a bolestan samo jednu – da ozdravi!

Na Orijentu Beograd

P.L. Djordje Vajfert

Br. M.S.


[1] Graham Hancoc, Bauval Robert. Talisman – Sveti gradovi, tajna vera. 2004.

[2] Ibidem.

[3] Baigent Michael, Leigh Richard, Lincoln Henry. Sveta krv-Sveti gral, Vulkan, 2009

[4] Ibidem.

[5] Ibidem.

[6] Ibidem.

[7] Masonski Dekalog, preuzeto sa: https://www.vmls.org.rs/downloads/masonski-trenutak/masonski-dekalog.pdf

[8] Andersenove konstitucija. Preuzeto sa: http://dekalog.rs/index.php/education/72-andersonove-konstitucije-1723-sveopste-prihvacena-povelja-moderne-spekulativne-masonerije

[9] Statut VNLS, 2009