Talisman

Predmet koji onom ko ga poseduje daje magijsku moć. Receptor koji privlači i kanališe transcendentnu energiju. Aktivni posrednik između materijalnog i duhovnog sveta.

« Back to Glossary Index