Hiram

Ime nastalo iz dve reči “hi” koja znači: živ i “ram” koja znači: uzvišen. U masonskoj tematici ima nekoliko veoma značajnijh ličnosti koje su poznate pod ovim imenom: Hiram kralj Tira, Hiram Abif itd. U Bibliji se takođe pominju tri Hirama. Za masone je najvažniji Hiram Abif, prvi Veliki Majstor i upravitelj radova tokom gradnje Solomonovog Hrama. Legenda o Hiramu Abifu je centralna tema masonske inicijacije i posvećenja.

« Back to Glossary Index