42-4 SLOBODA – JEDNAKOST – BRATSTVO

Duboko sadržajan i neodvojivi pojam Slobodnozidarskog učenja, iskazan kroz poklič, moto ili maksimu, prisutan u svakom radu na svim regularnim i priznatim stepenima – pojmovi slobode, jednakosti i bratstva predestavljaju temelj učenja i bratskog lanca. Kroz slobodu misli, slobodu duha, slobodu izbora, slobodu volje mi iskazujemo stav o „slobodnom čoveku na dobrom glasu“ koji postoji i opstaje u bratskom lancu. Nikako ne treba ovakvo shvatanje slobode zamenjivati pojmovima slobode „OD“ ili slobode „ZA“. Ovde sigurno nije o tome reč, jer Sloboda „OD“ ili sloboda „ZA“ u suštini jesu ograničavajući pojmovi koji ne mogu da izraze suštinu poimanje slobodnozidarskog shvatanja slobode. Mi ovde govorimo isključivo o slobodi bez ograničavanja i bilo kakvih sputavanja. Govorimo o slobodi kao nepreglednom polju i mogućnostima kosmičkog izbora. Govorimo o slobodi kao složenom i kompleksnom pojmu, koji pored slobode izbora definiše i slobodu humanosti, slobodu dobroga, slobodu kreativnosti, slobodu snage i slobodu lepote.

Prisutan tokom izgradnje hrama, na svim stepenima uzdizanja i unapređenja ovako shvaćen pojam slobode nas stalno podseća, sugeriše i motiviše da se stalno vraćamo korenima poimanja slobodnozidarskih principa i uvek iznova i iznova redefinišemo naše stavove u lancu izgradnje. Nema čvrstog lanca među braćom ako bilo čija sloboda ograničava slobodni prostor brata do nas. Sloboda nas određuje u svakom pogledu naše egzistencije i to bilo kao religijska, bilo kao politička, bilo kao kulturološka, bilo kao rodna ili sloboda raznolikosti brata po boji kože, po raznolikosti jezika, emotivne raznolikosti ili bilo koje druge lične orijentacije. Tek ovde, na ovom polju, onoliko koliko i kada i gde ostvarimo pojam slobode, možemo sa ponosom da iskažemo punu jednakost u bratstvu. Tako da, ovim putem, nužno dolazimo do pojma jednakosti koji proizilazi iz pojma slobode i dalje nas definiše u vekovnom graditeljskom slobodnozidarskom poslu. Nikada Hiram Abif ne bi bio to što jeste i nikada ne bi uspeo u gradnji hrama da nije posebno negovao jednakost među braćom i doslednost merila rezultata rada i uspeha u izgradnji kao postulat svog kreativnog zanata. „Da gradnja uspe“, podrazumeva jednakost u odnosu među braćom, podrazumeva jednakost u različitosti, jednakost u pravu, jednakost u obavezi, jednakost u poštovanju i toleranciji. Tako da ovde, na ovom planu izgradnje hrama – kako izvan tako i u nama – možemo da vidimo suštinu našeg bratstva. Biti jednak sa drugim, znači biti isti u svoj svojoj raznolikosti a nikako time poreći drugom pravo na drugost. Jedan je uvek tu, a drugi je svoju suštinu poverio onom jednom. To pravo drugi i jedan nose u sebi, neguju i razvijaju i prenose dalje. Taj lanac jednakosti između jednog i drugog, u svoj svojoj raznolikosti, predstavlja najveću snagu bratstva. To je snaga koja latentno postoji u bratstvu i koju mi osećamo kao moć neraskidivosti lanca za svakog brata, kao naše drugo ja koje držimo svojom životnom snagom. Onoliko koliko gradimo i više stvaramo naš hram, toliko je naš lanac jednakosti jači i snažniji a graditeljstvo sve uspešnije.

„Brat je mio ma koje vere bio“! Ovaj stav u potpunosti odražava verski stepen tolerancije ali, sa druge strane, govori o bratstvu kao takvom, o poimanju brata kao sebi najbližeg bića bez koga nema rada, bez koga nema napretka i bez koga nema egzistencije. Zajednički imenitelj bratstva i brata jeste ljubav! Nema bratstva niti brata ni u jednom tumačenju a da ljubav u odnosu nije kohezivni faktor. Nema brata a da visok stepen tolerancije i poštovanja ne definiše unutrašnju potrebu da sa bratom stremiš boljem životu. Graditi hram bez ljubavi je uzaludan i neuspešan posao unapred osuđen u besmislu. Graditi hram bez brata je kosmički prostor bez vrednosti. Tu, u ovom prostoru, sa bratom, puni pozitivne energije, mi stojimo u neraskidivom lancu spremni na rad, obuzeti porivom ljubavi prema bližnjem, obasjani svetlošću saznanja i stvarajući hram ljudskoh dostojanstva, ljubavi i lepote. Ta snaga, to neiscrpno vrelo ljubavi i poštovanja, otvara nam srca ka bratstvu, otvara nam srca ka velikom neimaru svetlosti …tako da gradnja uvek mora da uspe.

V.N.L.S.